Pełny regulamin

 • Ta promocja obejmuje wszystkich partnerów kupujących produkty Honeywell w ScanSource
 • Oferta obejmuje kwalifikujące się produkty Honeywell zakupione (indywidualnie lub w zestawie) i zafakturowane w ScanSource między 01.10.2020 r. a 31.12.2020 r.
 • W przypadku celu związanego z drukarkami: oferta obejmuje kwalifikujące się drukarki Honeywell (PC23, PC43, PC42 i klasę E) zakupione i zafakturowane w ScanSource między 01.10.2020 r. a 31.12.2020 r.
 • Rejestracja nie jest wymagana. 
 • Można zdobyć nagrodę o maksymalnej wartości 2000 EUR
 • Nagrodami będą noty kredytowe ScanSource lub bony upominkowe - ich wartość jest wcześniej określona dla każdego sprzedawcy.
 • Zwycięska firma będzie uprawniona do odbioru tylko jednej nagrody.
 • Sprzedawcy w regionie MERTA otrzymają kupony ScanSource – bony upominkowe nie będą dostępne dla sprzedawców w tym regionie.
 • Cyfrowe bony upominkowe są dostępne TYLKO dla sprzedawców w tych regionach: Wielka Brytania, Francja, DACH, Europa Wschodnia, Nordics, Beneluks i Iberia. 
 • ScanSource poinformuje potencjalnych zwycięzców w ciągu czternastu (14) dni roboczych od zakończenia okresu promocyjnego. Aby otrzymać nagrodę, reprezentant firmy sprzedawcy musi zwrócić formularz odbioru nagrody w ciągu 10 dni od powiadomienia. ScanSource nie będzie akceptować formularzy odbioru po upływie tego okresu.
 • Zwycięzcy będą musieli poinformować ScanSource, z której platformy bonów upominkowych chcą otrzymać bon: Love2shop.co.uk (Wielka Brytania), Chèque cadeau Tir groupé Sodexo (Francja), Amazon.de (DACH + Europa Wschodnia + Nordics), Bol.com lub Mediamarkts.be voucher (Beneluks), Amazon.it lub Amazon.es (Iberia).
 • Tej kampanii nie można łączyć z innymi kampaniami.
 • Kampania jest dostępna dla partnerów dokonujących zakupów od firmy ScanSource Europe i sprzedających produkty firmom będącym użytkownikami końcowymi. Dystrybutorzy nie mogą brać udziału w promocji. Sprzedawcy, którzy kupują i sprzedają produkty innym sprzedawcom, nie mogą brać udziału w promocji.
 • Uczestnictwo w programie motywacyjnym wymaga pełnej i bezwarunkowej zgody partnera na niniejsze warunki oraz akceptacji decyzji ScanSource, które są ostateczne i wiążące. Zdobycie nagrody jest uwarunkowane spełnieniem wszystkich niniejszych wymagań.
 • Akceptując nagrodę, sprzedawcy potwierdzają, że posiadają do tego upoważnienie swojej firmy.
 • Wynik będzie stanowiła suma wszystkich skanerów Honeywell zakupionych i zafakturowanych w trakcie okresu promocyjnego. Wynik zostanie obliczony w euro. W przypadku sprzedawców dokonujących zakupów w innych walutach firma ScanSource dokona konwersji, wykorzystując standardowy miesięczny kurs wymiany.
 • Jeśli firma chce, aby tylko jedna osoba kontaktowa otrzymywała wiadomości e-mail i miała dostęp do celów firmy oraz aktualizacji, powinna poinformować o tym ScanSource mailowo: honeywell.promotions@scansource.eu
 • Firma ScanSource nie ponosi odpowiedzialności za lokalne obciążenia podatkowe po wykorzystaniu voucherów.
 • Vouchery zostaną przyznane w imieniu firmy sprzedawcy, a w celu spełnienia niniejszych wymagań należy wybrać przedstawiciela danej firmy. Nagrody nie mogą być przekazywane innym osobom i nie podlegają zwrotom oraz muszą być zaakceptowane w przyznanej postaci. Nie podlegają też wymianie na gotówkę ani inny towar zastępczy. 
 • Firma ScanSource zastrzega sobie prawo do przedłużenia, modyfikacji lub anulowania tej promocji w dowolnym momencie.
 • Firma ScanSource zastrzega sobie prawo do zamiany upominku na inny o tej samej wartości.